ANDREAS PERSSON

Andreas startade entreprenadsfirma 2005 tillsammans med sin bror Joakim Persson och har 20 års erfarenhet i branschen.

Andreas är idag ansvarig för ekonomiavdelningen och för att företagets verksamhet utvecklas i rätt riktning. Han är målmedveten, ansvarstagande och har en bra teamkänsla för företagets anställda och ses ofta som spindelen i nätet.

På fritiden följer han fotbollen och tar gärna en runda golf.