DIN PÅLITLIGA BYGGPARTNER

BYGG – för människor och miljöer!

VI BYGGER NYTT & RENOVERAR

Vi på Sydsverige Entreprenad AB utför det mesta inom bygg – projektering, om- och tillbyggnad samt renovering. Inom företaget finns tillgång till alla yrkeskategorier som behövs för att på ett professionellt sätt utföra ett uppdrag. Precis som inom övriga delar av verksamheten är det nära från beslut till handling. Inga krångliga beslutsled.

Våtrum, kakel och klinker, golvläggning, fönsterbyten, mur- och betongarbeten, bygg- och snickeriarbeten samt målningsarbeten och byggservice. Säkerhetsdörrar, miljörum, håltagning, rivning m.m. Dessutom har vi specialkunskap inom fuktutredning.

  • Ny- och tillbyggnation
  • Renovering
  • Takomläggning
  • Fuktutredning och åtgärder
  • Våtrum, kakling
  • Håltagning och rivning

BYGGSERVICE

Lokal- och hyresgästanpassning, service- och underhållsåtgärder för alla typer av byggnader. Vi arbetar med närhet, snabbhet och tillgänglighet till kund.

Sydsverige Entreprenad utför tak- och fasadarbeten, murnings- och putsarbeten, fönsterbyten, balkongarbeten, renoveringar av badrum, kök och tvättstugor. Det ökar trivseln och värdet av din fastighet.

Vi genomför även fuktutredningar med åtgärds- och kostnadsförslag, utförda av auktoriserad fuktkonsult. Likväl som rivnings och saneringsuppdrag.

Sydsverige Entreprenad är ett lokalt företag med ett stort kunnande. Våra fordon är fullt utrustade så vi kan med fördel ta på oss olika slags uppgifter likväl som akuta ärenden. Vi erbjuder yrkeskompetens och yrkesskicklighet, kombinerat med ett genuint hantverk.

Vi arbetar efter ett väl inarbetat KMA-system; kvalitet, miljö och arbetsmiljö. För varje större byggprojekt sammanställs en projektplan som innehåller myndighetens samt beställarens krav.

ENTREPRENAD INOM BYGG

Vi på Sydsverige Entreprenad AB utför det mesta inom bygg – projektering, om- och tillbyggnad samt renovering. Inom företaget finns tillgång till alla yrkeskategorier som behövs för att på ett professionellt sätt utföra ett uppdrag. Precis som inom övriga delar av verksamheten är det nära från beslut till handling. Inga krångliga beslutsled.

Våtrum, kakel och klinker, golvläggning, fönsterbyten, mur- och betongarbeten, bygg- och snickeriarbeten samt målningsarbeten och byggservice. Säkerhetsdörrar, håltagning, rivning m.m. Dessutom har vi specialkunskap inom miljö, kyl-, frys- och klimatrum samt fuktutredning.

FUKTSKADOR, ANALYS OCH ÅTGÄRD

Vi genomför fuktutredningar av olika slag. Fukt kan orsaka korrosion, mögel, ohälsa samt skada fastigheten. Fuktskador uppstår ibland plötsligt p.g.a. läckor på vatten- och avloppsledningar andra orsaker kan vara skadad dränering, otäta våtrumsbeklädnader eller bristande ventilation. När du misstänker ett fuktproblem är en fuktutredning en enkel väg för att få visshet. Mestadels ersätts detta av ert försäkringsbolag.

BESIKTNING, MÄTNING & ÅTGÄRDSRAPPORT

Våra auktoriserade utredare gör en besiktning och eventuell provtagning med hjälp av avancerade mätinstrument, där vi kan lokalisera problemen. Prover skickas till labb för analys av förekomsten av mögelsporer. Fukt-utredningen resulterar i en utförlig teknisk dokumentation med åtgärdsförslag samt kostnadsförslag.

AVFUKTNING

Våra lösningar minimerar behovet av omfattande rivning och återuppbyggnad. Genom ett snabbt agerande, val av rätt metod, och en effektiv projektledning minimeras skadan och den skadedrabbade kan snabbare återgå till sin vardag. Vi har väl dokumenterad erfarenhet från avfuktning i alla typer av miljöer. Genom att välja rätt torkmetod från början minimeras den totala skadekostnaden.

ÅTERUPPBYGGNAD

Efter sanering så återställer vi området. Vi har så klart våtrumsbehörighet och en byggavdelning med gedigen erfarenhet.