FÖR MÄNNISKOR OCH MILJÖER

MARK – från schaktning till blommor

MARKARBETEN OCH GRÖN TRIVSEL

Vi hjälper dig med allt inom mark – anläggning och skötsel. Vi kommer med idéer och förslag samt omsätter dem till verklighet. Stora som små projekt.

Läs vidare under respektive flik för det område som intresserar dig!
Vi erbjuder även skruvplintar, mer info hittar du under Sluta Gräv.

SKÖTSEL AV UTEMILJÖN

För en trivsam och trygg utemiljö, krävs det skötsel året runt. Vi utför allt från vårens förberedelser till sommarens gröna miljöer, hösten färgskiftningar och vinterns snöröjning och halkbekämpning.

Vi hjälper även till med projektering, skisser, planterings- och trädplaner, ut-redningar och bistår Er med idéer och förslag.

Sydsverige Entreprenad är ett lokalt företag med ett stort kunnande. Våra fordon är fullt utrustade så vi kan med fördel ta på oss olika slags uppgifter likväl som akuta ärenden.

 • Gräsklippning, ogräsrensning
 • Renhållning och maskinsopning
 • Beskärning och trädfällning
 • Plantering, grässådd och årstidsblommor
 • Lekplatsbesiktning
 • Snöröjning och halkbekämpning
 • Skötselplaner och grön inventering

ANLÄGGNINGS ARBETEN

Tillsammans skapar vi bra förutsättningar. Era behov och vår expertis ger en fungerande och inbjudande utemiljö med fokus på säkerhet, trygghet och ekonomi.

 • Husgrunder och markarbeten
 • Betongarbeten
 • Dränering
 • VA-arbeten
 • Sedum tak
 • Beskärning & trädfällning
 • Plantering, grässådd & årstidsblommor
 • Hårdgjorda ytor, sten- & plattsättning m.m.
 • Asfalt, gummiasfalt
 • Murar, stängsel, staket och plank
 • Uteplatser, cykelparkering & belysning

SLUTA GRÄV - SKRUVEN SOM ERSÄTTER BETONGPLINTEN

För att spara gräv- och gjuttid och därmed pengar så kan vi rekommendera att använda skruvar istället för plintar. Med bred kompetens och specialutvecklade maskiner bistår vi med de patenterade markskruvarna. Markskruvar sitter betydligt bättre och underlättar oavsett vad ni ska bygga.

Kontakta oss för mer information.

Ingen åverkan på gräs, asfalt eller stenläggning

När vi sätter markskruv så slipper du få gräsmattan eller stenläggningen uppgrävd för att gjuta eller sätta betongplint. Har du en t ex kullerstensläggning så lyfter vi bara på den stenen där skruven ska sitta och borrar där. Vi kan till och med sätta skruv rakt genom ett befintligt trädäck eller asfalt, då förborrar vi med 80 mm borr. Detta sparar så klart väldigt mycket tid och pengar. Att slippa gjutning innebär också att montaget av det som ska byggas kan påbörjas direkt när skruvarna är på plats. Vi kan även sätta markskruv på vintern.

4 modeller i flera längder

1. ADAPTERSKRUV har en fästplatta som kan justeras i sidled och passar därför konstruktioner med stora krav på noggrannhet.

2. RÖRSKRUV för montering av stålrör inuti skruven. För tex montage av trafikskyltar, parkeringsavskiljare, papperskorgar, parkbänkar etc.

3. STOLPSKRUV för montering av stolpar till staket, carport, plank etc.

4. BALKSKRUV för montering av liggande reglar till exempelvis veranda eller bjälklag till friggebod. Skruvhuvudet har en monteringsbredd på 95 mm.

Skruvarna finns i olika längder/storlekar – se vidare på www.slutagrav.se

SNÖRÖJNING & HALKBEKÄMPNING

Sydsverige Entreprenad utför snöröjning och halkbekämpning. Under vinterperioden är vi direkt uppkopplade mot väderservice för att i ett så tidigt skede som möjligt kunna förutspå behovet av resurser såväl maskiner som personal. Vi har även jour med beredskap att rycka ut för att hjälpa er 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

Som beställare bestämmer ni vilken nivå ni vill ha på snöröjning och halkbekämpning. Vi åtar oss allt från dagröjning till kompletta uppdrag med beredskap och utkallning. Vi skräddarsyr uppdragen efter era behov.

Kontakta oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa er.

Markprojekt

Byggnation av staket

Bygg, Mark, Fastighet