FÖR MÄNNISKOR OCH MILJÖER

MARK – från schaktning till blommor

MARKARBETEN OCH GRÖN TRIVSEL

Vi hjälper dig med allt inom mark – anläggning och skötsel. Vi kommer med idéer och förslag samt omsätter dem till verklighet. Stora som små projekt.

Läs vidare under respektive flik för det område som intresserar dig!

SKÖTSEL AV UTEMILJÖN

För en trivsam och trygg utemiljö, krävs det skötsel året runt. Vi utför allt från vårens förberedelser till sommarens gröna miljöer, hösten färgskiftningar och vinterns snöröjning och halkbekämpning.

Vi hjälper även till med projektering, skisser, planterings- och trädplaner, ut-redningar och bistår Er med idéer och förslag.

Sydsverige Entreprenad är ett lokalt företag med ett stort kunnande. Våra fordon är fullt utrustade så vi kan med fördel ta på oss olika slags uppgifter likväl som akuta ärenden.

 • Gräsklippning, ogräsrensning
 • Renhållning och maskinsopning
 • Beskärning och trädfällning
 • Plantering, grässådd och årstidsblommor
 • Lekplatsbesiktning - Certifierade inom lekplatsbesiktning
 • Snöröjning och halkbekämpning
 • Skötselplaner och grön inventering

ANLÄGGNINGS ARBETEN

Tillsammans skapar vi bra förutsättningar. Era behov och vår expertis ger en fungerande och inbjudande utemiljö med fokus på säkerhet, trygghet och ekonomi.

 • Husgrunder och markarbeten
 • Betongarbeten
 • Dränering - Certifierade inom Isodrän
 • VA-arbeten
 • Sedum tak
 • Beskärning & trädfällning
 • Plantering, grässådd & årstidsblommor
 • Hårdgjorda ytor, sten- & plattsättning m.m.
 • Asfalt, gummiasfalt
 • Murar, stängsel, staket och plank
 • Uteplatser, cykelparkering & belysning
 • Vi är behöriga för vistelse i spår!

SNÖRÖJNING & HALKBEKÄMPNING

Sydsverige Entreprenad utför snöröjning och halkbekämpning. Under vinterperioden är vi direkt uppkopplade mot väderservice för att i ett så tidigt skede som möjligt kunna förutspå behovet av resurser såväl maskiner som personal. Vi har även jour med beredskap att rycka ut för att hjälpa er 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

Som beställare bestämmer ni vilken nivå ni vill ha på snöröjning och halkbekämpning. Vi åtar oss allt från dagröjning till kompletta uppdrag med beredskap och utkallning. Vi skräddarsyr uppdragen efter era behov.

Kontakta oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa er.

Markprojekt