FÖR LÅNGSIKTIG FÖRVALTNING

FASTIGHET - för människor och framtiden

VI FÖRVALTAR PROAKTIVT & LÅNGSIKTIGT

Vi sköter hela eller delar av förvaltningen på din fastighet. Här är vi kända för vårt professionella utförande, lojalitet och vårt stora engagemang. Din fastighet är ditt kapital som vi vårdar och förvaltar framgångsrikt. Vi försöker ständigt hitta nya sätt som förbättrar och ökar värdet på fastigheten.

EN FUNGERANDE VARDAG & SERVICE
Våra fastighetsförvaltare har den dagliga kontakten med de boende och en viktig roll som representant i styrelsen. Vi kan ha uppgift som vicevärd och ansvara för den administrativa förvaltningen med bl.a. upphandlingar. Vi kan energioptimering.

Våra omtyckta fastighetsskötare ansvarar för fastighetsskötsel med daglig tillsyn, planerat underhåll, reparationer och felanmälan. Tvättstugor, trapphus, soprum/miljöstationer, parkeringsplatser, garage m.m. måste vara välfungerande – detta har vi stor erfarenhet av. Driftrapport, kontroll och inspektion av värmeinstallationer och ventilationsutrustning.

  • Dagliga kontakten med de boende
  • Representant i styrelsen
  • Daglig tillsyn
  • Planerat underhåll & reparationer
  • Kontroll av värmeinstallationer.
  • Kontroll av ventilationsutrustning.
  • Energioptimering

VI FÖRVALTAR LÅNGSIKTIGT

Vi sköter hela eller delar av förvaltningen på din fastighet. Din fastighet är ditt kapital som ska vårdas och förvaltas framgångsrikt. Vi försöker ständigt hitta nya sätt som förbättrar och ökar värdet på er fastighet.

Vår fastighetsförvaltare har den dagliga kontakten med de boende och en viktig roll som representant i styrelsen. Vi utför också uppdrag som vicevärd och ansvarar för den administrativa förvaltningen med bl.a. upphandlingar.

Våra fastighetsskötare ansvarar för fastighetsskötsel med daglig tillsyn, planerat underhåll, reparationer och felanmälan. Driftrapport, kontroll och inspektion av värmeinstallationer och ventilationsutrustning m.m.

EN KONTAKT FÖR ALLT

Vi erbjuder ett skräddarsytt paket med teknisk och ekonomisk förvaltning, lokalvård och service. En kontaktperson för allt!

EKONOMISK FÖRVALTNING

Tillsammans med vår samarbetspartner erbjuder vi redovisning och bokslut på ett effektivt sätt via ett webbaserat
system. Vi erbjuder bl.a. följande bokföring och bokslut, budget och uppföljning, likviditetsbudget, flerårsprognos. lånehantering inkl. upphandlingar, löner och arvoden, skatter, deklarationer och mervärdesskatt, hyres- och avgiftsadministration (inkl. uthyrning), krav och inkassohantering samt överlåtelser och panter.

FASTIGHETSSKÖTSEL

Våra fastighetsskötare ansvarar för fastighetsskötsel med daglig tillsyn, planerat underhåll, reparationer och felanmälan. Driftrapport, kontroll och inspektion av värmeinstallationer och ventilationsutrustning m.m.

FELANMÄLAN & JOUR

Felanmälan kan ske via telefon eller internet. Fastigheten får en webbaserad felanmälan där den boende kan anmäla under hela dygnet, och därefter följa ärendet. Fastigheten kan anslutas till fastighetsjour – dygnet runt!

LOKALVÅRD & SERVICE

Tillsammans med vår samarbetspartner erbjuder vi professionell lokalvård. Här ingår även sanering efter bränder, vattenskador, inbrott, skadegörelse och klottersanering m.m.

Vi ger dig som kund personlig service och vi arbetar för en långsiktig relation.

FELANMÄLAN & JOUR

Felanmälan kan ske via telefon eller på denna hemsidan – se den blå knappen längst upp till höger på alla sidor. Fastigheten får en webbaserad felanmälan där den boende kan anmäla under hela dygnet, och därefter följa ärendet.

Fastigheten kan även anslutas till fastighetsjour. Dygnet runt!

Kontakta oss för mer information.