ANDREAS WELIN

ANDREAS WELIN

040 - 619 62 58

Projektledare Mark

Andreas är ny i teamet och arbetar som projektledare på markavdelningen och ansvarar för anläggning & schakt. Under sina verksamma år har han drivit eget företag inom anläggning och utfört dräneringar, sedumtak, gårdsombyggnader mm.

Efter jobbet? Jo, då gillar Andreas att skruva på sina veteran fordon.